Mediciner

Idag använder vi följande mediciner 🤒 till Noelia

Neurontin         nervsmärtlindring 
                       (egentligen en epilepsimedicin)
                       har hjälpt Noelia med kisserismärtorna

Tegretol            nervsmärtlindring

Cirkadin            stimulera dygnsrytmen

Furadantin         profylaxbehandlande antibiotika

Andra åtgärder är:
"Knapp" på magen för sondmatning